fbpx

Regulamin

Zapoznaj si─Ö z zasadami jakie panuj─ů┬áw naszym sklepie.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Strona www.himaps.eu dzia┼éa na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin okre┼Ťla rodzaje i zakres us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů przez Stron─Ö www.himaps.eu, zasady ┼Ťwiadczenia tych us┼éug, warunki zawierania i rozwi─ůzywania um├│w o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, a tak┼╝e tryb post─Öpowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin okre┼Ťla rodzaje i zakres us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů przez Stron─Ö www.himaps.eu, zasady ┼Ťwiadczenia tych us┼éug, warunki zawierania i rozwi─ůzywania um├│w o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, a tak┼╝e tryb post─Öpowania reklamacyjnego.
  4. Ka┼╝dy Us┼éugobiorca z chwil─ů podj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do korzystania z Us┼éug Elektronicznych Strony www.himaps.eu, zobowi─ůzany jest do przestrzegania postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY ÔÇô formularz dost─Öpny na Stronie www.himaps.eu umo┼╝liwiaj─ůcy Us┼éugobiorcy bezpo┼Ťredni kontakt z Us┼éugodawc─ů.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. US┼üUGODAWCA ÔÇô Maciej ┼Üroda wykonuj─ůcy/a dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů Maciej ┼Üroda Design, adres siedziby: pl. Grunwaldzki 6, 50-384 Wroc┼éaw, adres do dor─Öcze┼ä: ul. Murowana 13/3, 51-503 Wroc┼éaw, NIP: 7712721834, REGON: 380761486, wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: contact@himaps.eu, tel. 503421304.
  4. US┼üUGOBIORCA ÔÇô osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů korzystaj─ůca z Us┼éugi Elektronicznej.
  5. US┼üUGA ELEKTRONICZNA ÔÇô us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna pozwalaj─ůca Us┼éugobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Us┼éugobiorc─Ö adres e-mail bezp┼éatnych informacji pochodz─ůcych od Us┼éugodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Us┼éugodawca umo┼╝liwia za po┼Ťrednictwem Strony korzystanie z Us┼éug Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. ┼Üwiadczenie Us┼éug Elektronicznych na rzecz Us┼éugobiorc├│w odbywa si─Ö na warunkach okre┼Ťlonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. ┼Üwiadczenie Us┼éug Elektronicznych okre┼Ťlonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Us┼éugodawc─Ö jest nieodp┼éatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej polegaj─ůcej na umo┼╝liwieniu wys┼éania wiadomo┼Ťci za po┼Ťrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů wys┼éania wiadomo┼Ťci albo zaprzestania jej wysy┼éania przez Us┼éugobiorc─Ö.
   2. umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej polegaj─ůcej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dost─Öpem do Internetu,
   2. dost─Öp do poczty elektronicznej,
   3. przegl─ůdarka internetowa,
   4. w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do korzystania ze Strony w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych i praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich.
  5. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzenie umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu mo┼╝e ulec umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej o charakterze ci─ůg┼éym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Us┼éugobiorca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie stosownego o┼Ťwiadczenia za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@himaps.eu
   3. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej o charakterze ci─ůg┼éym i bezterminowym w przypadku, gdy Us┼éugobiorca narusza Regulamin, w szczeg├│lno┼Ťci, gdy dostarcza tre┼Ťci o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcze┼Ťniejszym wezwaniu do zaprzestania narusze┼ä z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up┼éywie 7 dni od dnia z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przysz┼éo┼Ť─ç.
  2. Us┼éugodawca i Us┼éugobiorca mog─ů rozwi─ůza─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej w ka┼╝dym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. REKLAMACJE I ZWROTY

  1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych przez Us┼éugodawc─Ö:
   1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych za po┼Ťrednictwem Strony Us┼éugobiorca mo┼╝e sk┼éada─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@himaps.eu
   2. W powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail, nale┼╝y poda─ç jak najwi─Öcej informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u┼éatwi─ů i przyspiesz─ů rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  2. Zwroty produktu
   1. Brak mo┼╝liwo┼Ťci zwrotu towaru.
    Plakaty Himaps to produkty nieprefabrykowane. Zosta┼éy one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacj─ů klienta za pomoc─ů generatora dost─Öpnego na stronie internetowej. W tym przypadku produkt spe┼énia indywidualne potrzeby.
  3. Reklamacja produktu
   1. Przed przyj─Öciem paczki zawsze sprawd┼║, czy nie zosta┼éa uszkodzona podczas transportu. Je┼Ťli opakowanie nosi widoczne uszkodzenia zewn─Ötrzne, zalecamy, aby┼Ť odm├│wi┼é dostarczenia paczki, a nast─Öpnie skontaktowa┼é si─Ö z nami przez e-mail pod adresem info@himaps.eu.
   2. Mo┼╝esz r├│wnie┼╝ otworzy─ç paczk─Ö w obecno┼Ťci kuriera – w przypadku stwierdzenia rozbie┼╝no┼Ťci sporz─ůdzany jest protok├│┼é, kt├│ry p├│┼║niej mo┼╝e by─ç wykorzystany jako podstawa reklamacji klienta.
   3. Je┼Ťli zakupiony towar r├│┼╝ni si─Ö od opisu, post─Öpuj zgodnie z procedur─ů sk┼éadania reklamacji opisan─ů poni┼╝ej:- Zg┼éo┼Ť szkody za po┼Ťrednictwem contact@himaps.eu i prze┼Ťlij kilka zdj─Ö─ç szk├│d, za┼é─ůczaj─ůc pisemne o┼Ťwiadczenie, w kt├│rym opisujesz szczeg├│┼éowo form─Ö rekompensaty, oraz adres zwrotny i numer konta do zwrotu pieni─Ödzy (w zale┼╝no┼Ťci od decyzji podj─Öte przez sklep).
    – W ci─ůgu 14 dni od otrzymania przesy┼éki powiadomimy e-mailem o wyniku procedury reklamacyjnej.
    Je┼Ťli skarga zostanie przyj─Öta, w ci─ůgu 7 dni roboczych od daty decyzji, zrekompensujemy Ci koszty, kt├│re ponios┼ée┼Ť, naprawiaj─ůc wadliwy produkt, wysy┼éaj─ůc nowy zamiennik lub zwracaj─ůc pieni─ůdze.
    Je┼Ťli skarga zostanie odrzucona, prze┼Ťlemy Ci szczeg├│┼éowe uzasadnienie decyzji.
 7. PŁATNOŚCI

  1. Akceptujemy przelewuy online przez Paypal, Przelewy24, p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů obs┼éugiwane przez Stripe oraz zwyk┼éy klasyczny przelew.
 8. W┼üASNO┼Ü─ć INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie tre┼Ťci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.himaps.eu korzystaj─ů z ochrony prawno autorskiej i s─ů w┼éasno┼Ťci─ů www.himaps.eu Us┼éugobiorca ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů Us┼éugodawcy, b─Öd─ůc─ů nast─Öpstwem u┼╝ycia jakiejkolwiek zawarto┼Ťci strony www.himaps.eu, bez zgody Us┼éugodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra┼║nej pisemnej zgody Us┼éugodawcy, kt├│regokolwiek z element├│w sk┼éadaj─ůcych si─Ö na tre┼Ť─ç oraz zawarto┼Ť─ç strony www.himaps.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przys┼éuguj─ůcego Us┼éugodawcy i skutkuje odpowiedzialno┼Ťci─ů cywilnoprawn─ů oraz karn─ů.

9. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma mo┼╝liwo┼Ť─ç dobrowolnego i nieodp┼éatnego wystawienia opinii dotycz─ůcej zakup├│w dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii mo┼╝e by─ç tak┼╝e ocena, zdj─Öcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysy┼éa do Klienta wiadomo┼Ť─ç email z pro┼Ťb─ů o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umo┼╝liwiaj─ůcego jej wystawienie ÔÇô formularz online umo┼╝liwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotycz─ůce zakup├│w, ich ocen─Ö, dodanie w┼éasnego opisu dot. opinii oraz zdj─Öcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysy┼ék─Ö zaproszenia.
3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
4. Wystawione przez Klienta opinie s─ů publikowane przez Sprzedawc─Ö w Sklepie Internetowym oraz wizyt├│wce TrustMate.io.
5. Wystawienie opinii nie mo┼╝e by─ç wykorzystywane przez Klienta do dzia┼éa┼ä bezprawnych, w szczeg├│lno┼Ťci do dzia┼éa┼ä stanowi─ůcych czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy te┼╝ dzia┼éa┼ä naruszaj─ůcych dobra osobiste, prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub os├│b trzecich.
6. Opinia mo┼╝e by─ç wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produkt├│w w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych um├│w sprzeda┼╝y w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie mo┼╝e by─ç tak┼╝e sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez wzgl─Ödu na podstaw─Ö zatrudnienia.
7. Wystawiona opinia mo┼╝e zosta─ç w ka┼╝dym czasie usuni─Öta przez jej autora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za po┼Ťrednictwem Strony zawierane s─ů zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodno┼Ťci jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci Regulaminu z obowi─ůzuj─ůcym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj─ů w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.

Ta strona korzysta z plik├│w cookie, aby zapewni─ç najlepsz─ů jako┼Ť─ç korzystania z naszej witryny.