+
70cm
50cm
© Mapbox © OpenStreetMap Improve this map
Location
Find your favourite place
If the search engine cannot find the city, enter its name in English.
or see our suggestions
Colour and background
Colour

Effects
WAŻNE!
Rozmazane lub widoczne piksele na plakacie związane są z rozdzielczośćią Twojego ekranu. Na wydruku linie są gładkie.
Kolory plakatu na ekranie i na wydruku mogą różnic się odcieniem lub intensywnością!
Signatures
Dozwolone symbole


Symbole będą w kolorze tekstu
Add icons
Icons
Move any icon to the map, then set its colour and size.
Add a route
Routes
Upload the .gpx or .kml file to add the route to the map.
If you have a problem please write to us at info@himaps.eu
Look
Orientation
Shape
Frames
Size
Poster Format
Variant

Darmowa wysyłka od 199 zł