fbpx

Zasady konkursu

Na czym polega konkurs „Zgarnij kas臋 na zakupy – himaps.eu”?

Wszyscy klienci, kt贸rzy zakupili dowolne produkty w naszym sklepie, mog膮 pochwali膰 si臋 swoim produktem jak i niebanaln膮 kreatywno艣ci膮 w wykonaniu ciekawego zdj臋cia z naszym plakatem lub obrazem.聽

Kto mo偶e wzi膮膰 udzia艂?

W naszej konkursowej zabawie mo偶e wzi膮膰 udzia艂 ka偶dy klient, kt贸ry dokona艂 zakupu w sklepie Himaps.eu oraz pode艣le do nas kreatywne zdj臋cie z ciekaw膮 aran偶acj膮 z wykorzystaniem naszego produktu.

Jakie s膮 nagrody?

W konkursie przewidzieli艣my nagrody dla 3 uczestnik贸w. Ka偶dy ze zwyciezc贸w otrzyma bon o okre艣lonej kwocie do zrealizowania w naszym sklepie .

I miejsce – bon o warto艣ci 200 z艂!

II miejsce – bon o warto艣ci 130 z艂!

III miejsce – bon o warto艣ci 70 z艂!

Jak wygra膰?

1. Zam贸w dowolny plakat, obraz lub tapet臋 na stornie www.himaps.eu

2. Zr贸b ciekawe i kreatywne zdj臋cie z produktem, przeczytaj regulamin konkursu a nast臋pnie:
– opublikuj zdj臋cie na facebook/instagram oznaczaj膮c nasz profil oraz dodaj膮c: #konkursHimapsEu
oraz/lub
– wys艂a膰 zg艂oszenie na email: info@himaps.eu z klauzul膮:

鈥濷艣wiadczam, 偶e zapozna艂em si臋 / zapozna艂am si臋 z regulaminem konkursu 鈥瀂garnij kas臋 na zakupy鈥 organizowanego przez Maciej 艢roda MSD i sklep www.himaps.eu i akceptuj臋 jego warunki. Wyra偶am zgod臋 na wykorzystanie przez organizatora wys艂anych przeze mnie zdj臋膰 w celach komercyjnych.鈥

Do os贸b, kt贸re tylko opublikowa艂y zdj臋cie tylko na Facebook lub Instagram i nie podes艂a艂y klauzuly, osobi艣cie odezwiemy si臋 gdy zdj臋cie zostanie wybrane do konkursu.聽

3. Jury wybierze pul臋 najciekawszych zdj臋膰 i opublikuje je w po艣cie konkursowym, do g艂osowania publiczno艣ci na https://www.facebook.com/himapseu
4. Po okresie g艂osowania jury wybierze 3 najlepsze zdj臋cia.

Harmonogram konkursu

1-18. dzie艅 miesi膮ca – czas na nadsy艂anie/publikowanie zdj臋膰. Zdj臋cia wys艂ane/opublikowane po 18 dniu miesi膮ca, b臋d膮 bra艂y udzia艂 w konkursie, w kolejnym miesi膮cu.
20. dzie艅 miesi膮ca – organizator publikuje na profilu Facebook wybrane zdj臋cia nades艂ane i zebrane z publikacji klient贸w z hastagiem #konkursHimapsEu
20. – ostatni dzie艅 miesi膮ca – czas trwania konkursu, czas zbieranie polubie艅 i komentarzy pod zdj臋ciami.
1 dzie艅 nowego miesi膮ca – og艂oszenie wynik贸w na profilu Facebook organizatora.

Regulamin

Regulamin konkursu 鈥瀂garnij kas臋 na zakupy – himaps.eu鈥澛

搂 1
Postanowienia og贸lne regulaminu

1. Organizatorem Konkursu jest Maciej 艢roda MSD, NIP: 7712721834, ul. Murowana 13/3 Wroc艂aw, 51-503 oraz sklep www.himaps.eu oraz konto organizatora na Facebook : https://www.facebook.com/himapseu.
2. Fundatorem nagr贸d w postaci Bon贸w, jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin stanowi podstaw臋 Konkursu i okre艣la prawa jego Uczestnik贸w.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook i Instagram s膮 znakami towarowymi zastrze偶onym przez Facebook, Inc.

搂 2
Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu mo偶e by膰 pe艂noletnia osoba fizyczna, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, b臋d膮ca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszka艂a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadaj膮ca aktywne konto na portalu: www.facebook.com i/lib www.instagram.com

2.Uczestnikami s膮 osoby, kt贸re zrobi膮 zdj臋cie i opublikuj膮 je naFacebook lub instagramie z oznaczeniem profili Himaps.eu z dopiskiem #konkursHimapsEu i/lub wy艣l膮 je wraz z klauzul膮 na info@himaps.eu.

Tre艣膰 klauzuli:

鈥濷艣wiadczam, 偶e zapozna艂em si臋 / zapozna艂am si臋 z regulaminem konkursu 鈥瀂garnij kas臋 na zakupy鈥 organizowanego przez Maciej 艢roda MSD i sklep www.himaps.eu i akceptuj臋 jego warunki. Wyra偶am zgod臋 na wykorzystanie przez organizatora wys艂anych przeze mnie zdj臋膰 w celach komercyjnych.鈥

3. Konkurs jest organizowany co miesi膮c a偶 do odwo艂ania.

4. Harmonogram miesi臋czny konkursu:
– 1-18. dzie艅 miesi膮ca – czas na nadsy艂anie/publikowanie zdj臋膰
– 20. dzie艅 miesi膮ca – organizator publikuje na profilu Facebook wybrane zdj臋cia nades艂ane i zebrane z publikacji klient贸w z hastagiem #konkursHimapsEu
– 20. – ostatni dzie艅 miesi膮ca – czas trwania konkursu, czas zbieranie polubie艅 i komentarzy pod zdj臋ciami.
– 1 dzie艅 nowego miesi膮ca – og艂oszenie wynik贸w na profilu Facebook organizatora.

5. Uczestnikami promocji nie mog膮 by膰 pracownicy Organizatora jak r贸wnie偶 pracownicy sp贸艂ek powi膮zanych z Organizatorem.

搂 3
Zasady wy艂onienia Zwyci臋zc贸w

1. Zwyci臋zcy Konkursu (trzy osoby) zostan膮 wy艂onieni decyzj膮 powo艂anej do tego celu Jury Konkursu w postaci pracownik贸w sklepu www.himaps.eu
Wyniki zostan膮 og艂oszone na koncie na Facebook Organizatora oraz na stronie sklepu www.himaps.eu.

2. Zwyci臋zcy zostan膮 wybrani na podstawie polubie艅 zdj臋膰 i werdyktu Jury Konkursowego.

Reakcje pod zdj臋ciami s膮 jedynie pomoc膮 w wyborze zwyci臋zcy, g艂贸wny wyb贸r nale偶y do Jury Konkursowego.

Kryteria wyboru:
– kreatywno艣膰 i pomys艂
– aran偶acja
– jako艣膰 zdj臋cia.

搂 4
Nagrody w Konkursie

1. Nagrod膮 w konkursie s膮: Bony o warto艣ci 200 z艂, 130 z艂 i 70 z艂
2.Nagrody w Konkursie sponsoruje Organizator Konkursu.

搂 5
Zasady przyznawania nagr贸d

1.W drodze decyzji Jury Konkursu zostan膮 wy艂oniona tr贸jka Zwyci臋zc贸w, kt贸rzy
otrzymaj膮 nagrod臋 odpowiedni膮 do zaj臋tego miejsca.

I miejsce – bon o warto艣ci 200 z艂!

II miejsce – bon o warto艣ci 130 z艂!

III miejsce – bon o warto艣ci 70 z艂!

2. Zwyci臋zcy Konkursu zostan膮 powiadomieni o wygranej Nagrody za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail.
3. Laureatom nie przys艂uguje prawo wymiany Nagr贸d na got贸wk臋 ani nagrod臋 innego rodzaju.
4. Nagrody zostan膮 wydane Zwyci臋zcom w formie kodu wys艂anego w wiadomo艣ci e-mail.
5. Czas na realizacji Bonu to 30 dni od daty otrzymania wiadomo艣ci e-mail.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak mo偶liwo艣ci przekazania nagrody z przyczyn le偶膮cych po stronie Uczestnika, lub oprogramowania.
7. W przypadkach wykrycia dzia艂a膰 niezgodnych z Regulaminem, pr贸by wp艂ywania na wy艂onienie Zwyci臋zcy w spos贸b niedozwolony, w szczeg贸lno艣ci poprzez zak艂adanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik mo偶e zosta膰 wykluczony z Konkursu.

搂 6
Post臋powanie reklamacyjne

1.Reklamacje dotycz膮ce spraw zwi膮zanych z Promocj膮 nale偶y sk艂ada膰 wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: info@himaps.eu z dopiskiem Konkurs 鈥瀂garnij kas臋 na zakupy – himaps.eu鈥 w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Zwyci臋zcy.
2.Reklamacje przes艂ane po up艂ywie terminu okre艣lonego w ust臋pie 1 niniejszego paragrafu nie b臋d膮 rozpatrywane.
3.Reklamacje rozpatrywa膰 b臋dzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

搂 7
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestnik贸w Konkursu b臋d膮 przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wy艂onienia Zwyci臋zc贸w oraz w celu przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe Uczestnik贸w Konkursu b臋d膮 wykorzystywane zgodnie z warunkami okre艣lonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Maciej 艢roda MSD.
3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Ka偶dy Uczestnik posiada w szczeg贸lno艣ci prawo wgl膮du do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany i 偶膮dania usuni臋cia.

搂 8
Prawo do wykorzystania materia艂u i p艂atno艣ci.

1. Uczestnikom Konkursu nie przys艂uguje 偶adne wynagrodzenie za udzia艂 w Konkursie ani za p贸藕niejsze wykorzystanie przez Organizatora umieszczonych przez nich materia艂贸w.

搂 9
Postanowienia ko艅cowe

1. Niniejszy Regulamin dost臋pny jest na 偶膮danie Uczestnik贸w Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie maj膮 przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mog膮 mie膰 wp艂ywu na prawo Uczestnika do nagrody.
Wszelkie ewentualne spory mog膮ce wynikn膮膰 mi臋dzy Organizatorem Promocji a jej Uczestnikami rozpatrywane b臋d膮 przez s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Organizatora.

Ta strona korzysta z plik贸w cookie, aby zapewni膰 najlepsz膮 jako艣膰 korzystania z naszej witryny.